De ressurssterke nabolandene våre løser ofte utfordringer ganske likt. Også i møte med koronakrisen har de lagt seg på tilnærmet samme list, bortsett fra Sverige.