Generalsekretær Pernille Huseby og staben i paraplyorganisasjonen Actis har saumfart den nye regjeringsplattformen og finner flere punkter der restriktive KrF har forpliktet seg til mer liberal alkoholpolitikk.