I flere år var TV Visjon Norge ­leverandør av TV-tjenester på Oases store sommerstevner. 
Oase-møtene ble overført og sendt i opptak på TV Visjon Norge.