– Det er en utfordring å satse på de unge. Det krever kanskje at den eldre generasjonen må slippe til unge som kanskje vil noe nytt, for eksempel å endre på stilen på en gudstjeneste, svarer Hanne Marie Moi på spørsmålet om hva som er de største utfordringene for Frikirken i årene fremover.