– Konsekvensene vil for eksempel bli at det er mindre eller ingen penger igjen til ivaretakelse av kultureiendommene, finansiering av boligordning for prester og til ulike kirkelige formål, sier Ole-Wilhelm Meyer, direktør i Opplysningsvesenets Fond (OVF).

Vårt Land skrev i går at Agder Høyre ønsker landsmøtebehandling av en resolusjon om å bruke fra OVFs midler til å redde kirker fra forfall. Partiets livssynskvinne, Kristin Ørmen Johnsen ønsker forslaget velkommen. Bare Frp og Sp har tidligere vedtatt å tappe midler fra fondet, som gjerne omtales som «kirkens arvesølv».

LES OGSÅ: Høyre vurderer å forsyne seg av kirkens «arvesølv»

«Ikke lov»

Meyer poengterer at lovverket rundt OVF ikke tillater at det tas ut midler fra grunnkapitalen.

– Sikring av grunnkapitalen er en forutsetning for at fondet også i fremtiden skal være i stand til å tjene penger for å kunne løse sine ulike oppgaver. Det er kun det fondet tjener hvert år som kan benyttes. Fondet har med andre ord ikke lov til å ta eller selge unna verdier og dele ut disse beløpene til ulike formål eller bruke dem til sin løpende drift, sier OVF-direktøren, som poengterer at OVF har et tredelt samfunnsoppdrag:

LES OGSÅ: De rødgrønne ønsker innflytelse på livssynspolitikken, vil bli inkludert av Ropstad

Utkant-Norge

Fondet skal sørge for bolig til prester i Den norske kirke der kirken trenger det for å kunne få prest til menigheten.

– Dette er en utpreget problemstilling i for kirken i utkant-Norge, sier han,

Dessuten skal OVF tjene nok penger til at departementet årlig kan ta og dele ut midler til ulike kirkelige formål. For det tredje skal fondet ta vare på den viktige kulturarven som de gamle prestegårdene representerer.

OVF er Norges nest største eier av vernede bygg, mange av dem klassifisert til å være av særskilt nasjonal betydning.

– Etterslepet i vedlikehold er betydelig. Alt dette er oppgaver som ikke finansieres på annen måte enn gjennom OVF.

LES OGSÅ: Ropstad lover ny livssynspolitikk før sommeren

Midler blir borte

Meyer påpeker at OVFs administrasjon må operere innenfor rammen av det som departementet bestemmer.

– Dersom det eventuelt besluttes at deler av den årlige inntjeningen skal benyttes til andre formål enn i dag, for eksempel til å restaurere og vedlikeholde kirker, vil dette nødvendigvis medføre en reduksjon i eller bortfall i bruk av midler til dagens formål, sier OVF-direktøren.