Da troende russere feiret 1000-årsjubileet for dåpen av prins Vladimir og kristningen av Russland i 1988, lå det en forsiktig optimisme i lufta.