– Jeg tror min generasjon er mer religionsvennlig fordi mange av kampene HEF har slåss for har fått gjennomslag, sier Eivin, og bruker Statskirken, blasfemi og homofili som eksempler, sier Eivind Floer, sentralstyremedlem i Humanistisk Ungdom.