Valget står nå mellom de tre som fikk størst oppslutning i vårens avstemningsrunde. De tre er Kjetil Haga (51), domprost i Tønsberg, Jan Otto Myrseth (61), domprost i Bergen, og Øystein Magelssen (52), generalsekretær, Norges KFUK-KFUM.