– Hvis staten forholder seg passiv i møte med en praksis som skrubber i retten av å stemme ved valg, kan det oppstå spørsmål om menneskerettighetsbrudd. Staten skal sikre at folket, det inkluderer Jehovas vitner, skal få uttrykke sin mening, sier jussprofessor Vibeke Blaker Strand.