– Vi må hele tiden passe på og følge med på at vi driver i tråd med egne vedtak og prinsipper, sier leder i Kirkerådet Kristin Gunleiksrud Raaum.