– Meget pinlig. At så mange ­biskoper uteble var en del av det alminnelige, antikatolske klimaet i Den norske kirke på den t­iden. At de takket nei til gudstjenesten i nasjonalhelligdommen, ble oppfattet som manglende høflighet, sier Trond Bakkevig.