Uttalelsen fra Den anglikanske kirke er tydelig: Konverteringsterapi «hører ikke hjemme i et moderne samfunn, det er uetisk, kan være skadelig og har ikke beviselig effekt».