– Det aller sterkaste er å sjå skilta kor det står: «Jeg er ikke syk». Det er det dette handlar om. At menneske opplever å bli definert som sjuke på grunn av kven dei elskar og kven dei er. Der meiner eg kyrkja må vere solidarisk med dei, seier leiar for Kyrkjerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum.