Nyheter

– Sannsynligvis har det offentlige unnlatt å føre tilsyn. Det er viktig å få fram, sier Tor Bernhard Slaathaug, generalsekretær i Stiftelsen Rettferd for taperne.

Organisasjonen krever en offentlig, uavhengig gransking av hva som har skjedd på Det evangelisk-lutherske kirkesamfunns (DELK) skoler.

Før publisering av denne artikkelen har ikke DELK svart på Vårt Lands spørsmål om hvordan de reagerer på kravet om gransking.

Sendte brev