– For kirken betydde denne kampen veldig mye for bevisstheten om hva det vil si å være kirke. Hele den kampen har betydning og bør ikke glemmes, sier Carl-Wollert Krohn-Hansen, sokneprest emeritus og sønn av biskop Wollert Krohn-Hansen som foretok ordinasjonen på Helgøya kirke i 1944.