Hvert døgn dør i gjennomsnitt rundt 16.000 barn under fem år. Det er mer enn elleve hvert ­minutt. To forhold gjør tallet 
spesielt rystende: