– Utvalget skal vurdere mulige endringer, blant annet for å redusere barnefattigdom og sikre god bruk av samfunnets ressurser.