Italia knaker i sammenføyningene. Landet sliter med å håndtere vel 200.000 asylsøkere og migranter. Bønnene om avlastning blir sagt fram før døve ører i Norge.