Åpen folkekirke (ÅF) mener et foreløpig høringsnotat om regler for valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet «ikke speilte det paradigmeskiftet som kom ved Kirkevalget 2015, og hang fast i en argumentasjon fra 2013 og bakover». Åpen folkekirkes styre forventer derfor at Kirkerådet, der ÅF har rent flertall, «får et kraftig omarbeidet høringsnotat til behandling i mars 2017».