Uavhengig av kva farge det er på den danske regjeringa, vil danske politikarar stramme inn lovverket for kven som skal få lov til å gje økonomisk støtte til trus- og livssynssamfunn.