– Likekjønnede ekteskap har blitt en form for symbol på alt som har gått galt med Costa Rica, sier Benedicte Bull. Hun er professor ved Senter for miljø og utvikling på Universitetet i Oslo, og spesialiserer seg på latinamerikansk politikk.