– Det er fortsatt mange, mange som var mot å endre den svenske innvandringspolitikken og som ikke liker dagens grove problembeskrivelser. De finnes – og søker seg til oss, sier Jönsson.