– Jeg får frysninger over å få en hedersbevisning som skal være i Bjørnstjerne Bjørnsons ånd. Han var en person som løftet fram betydningen av ytringsfrihet, samfunnsengasjement og ikke minst mange av de tabubelagte temaene. Han bedyret dette med annerledeshet. Derfor er dette veldig stort for meg, sier Cecilia Dinardi til NTB.