Carl I. Hagen (Frp) legger ingenting i mellom når han skal karakterisere Oslo Arbeiderpartis ønske om å innføre eiendomsskatt i hovedstaden dersom de vinner kommunevalget i høst. Arbeiderpartiets forslag rammer bare de som har en bolig som er verdt over 5 millioner kroner.