Saken oppdateres

Byrådet i Oslo innfører påbud om bruk av munnbind på kollektivtransport og begrenser antallet personer på arrangementer til 50, ifølge NTB. 

– I dag føler jeg et stort ansvar for å samkjøre stat og hovedstat. En konflikt mellom Oslo og staten vil svekke folks tillit til politikerne, til myndighetene, og til den videre håndteringen av pandemien, sa byrådsleder i Oslo Raymond Johansen på pressekonferansen mandag kveld, ifølge VG

De skriver at dette er tiltakene som innføres i hovedstaden: 

• Oslo innfører et midlertidig forbud mot innendørs arrangementer med flere enn 50 deltakere uten faste sitteplasser.
• Det innføres også påbud om bruk av munnbind på kollektivtransport nå det ikke er mulig å holde en meter avstand.
• Det blir også påbud om registrering av gjester på serveringssteder.
• Innfører bruk av munnbind i hjemmesykepleien der det ikke er mulig å holde avstand.

Høie vurderte maktbrukt

– Vi har muligheten til å overstyre, men det er ikke noe vi ønsker, sa helseminister Bent Høie (H) til NTB om smitteutviklingen i Oslo tidligere mandag.

Så langt har Oslo valgt å avvente med strengere tiltak og vil se an virkningen av tiltak som allerede er iverksatt. 

I kommunene som har hatt lokale smitteutbrudd, har tidlige og omfattende tiltak ført til raske og gode resultater, ifølge Høie.

– Min bekymring er at Oslo over tid har hatt ganske høye smittetall og veldig mange pågående lokale utbrudd samtidig, sier Høie.

Forundret

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sa under pressekonferansen at han er forundret over at helseminister Bent Høie (H) har gått til det uvanlig steget å true med å overstyre Oslo.

Johansen understreket på pressekonferansen mandag at Oslo har vært under sterkt press fra helseminister Bent Høie (H) og Helsedirektoratet gjennom helgen.

Helseministeren har gått til «det uvanlige steget å true med å overstyre Oslo», dersom Oslo ikke innførte nye tiltak som er anbefalt av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI), sier Johansen.

– Det forundrer meg, sa han.

Så langt har byrådsleder Johansen opplevd samarbeidet med nasjonale myndigheter som godt. Han understreket at han håper de fortsetter å ha tiltro til at byrådet kjenner sine innbyggere best.

Sju utesteder stengt

Hittil i september har Næringsetaten i Oslo stengt sju utesteder på grunn av brudd på smittevernreglene.

– Totalt har vi fattet 32 stengingsvedtak. Det er fem steder som er stengt to ganger, sier direktør Gunhild Haugen i Næringsetaten til TV 2.

Hun opplyser at det er brudd på avstandsreglene som skjer hyppigst, og at de aller fleste serveringsstedene er samarbeidsvillige.

– De aller fleste steder tar godt imot kontrollørene våre, tar gjerne imot vår veiledning og ønsker å gjøre en best mulig smitteverninnsats, sier hun.