I 2009 fikk Kirkens Bymisjon i Vestfold overta det tradisjonsrike Svend Foyns bedehus i Tønsberg for én krone. Det store, gamle bedehuset er fylt med lavterskeltilbud og masse kulturaktiviteter. Mange internt og eksternt har vært inne i vurderingen av hva den nye, åpne kulturarenaen skulle hete.