Norge har fem nasjonale minoriteter, jøder, kvener, skogfinner, romani/tater og rom. Nå får den siste gruppen 12 millioner kroner fra kommunalminister Jan Tore Sanner (H) i revidert nasjonalbudsjett.