Både Kristelig Folkeparti og Senterpartiet har kritisert ­Sosialistisk Venstrepartis nye program for å gå lenger enn før for å gjøre staten livssynsnøytral. Landsmøtet vedtok nylig at også barnehagene må være livssynsnøytrale.