Nyhet

Både Kristelig Folkeparti og Senterpartiet har kritisert ­Sosialistisk Venstrepartis nye program for å gå lenger enn før for å gjøre staten livssynsnøytral. Landsmøtet vedtok nylig at også barnehagene må være livssynsnøytrale.

I sin nye bok, Uro: En historie om Norges framtid, gir Bård Vegar Solhjell et slags svar på tiltale. I kapittelet «Tolerant sekularisme» reflekterer den 
tidligere SV-nestlederen over de store linjene og temaene i 
norsk religionsdebatt.

Toleranse

– Med begrepet ­tolerant sekularisme forsøker jeg å bygge bro mellom to ­uttrykk som ofte settes opp mot hverandre: livssynsnøytralt og livssynsåpent. Staten må være nøytral, men legge til rette for at samfunnet skal ha stort rom for tros- og livssynsuttrykk.