På spørsmålet om hun er ovverasket, sier Tora Fougner Økland: