Nestleder og KrFs sjefsforhandler om budsjett og regjeringsplattform, Kjell Ingolf Ropstad, er svært fornøyd med gjennomslag på ti millioner kroner til bevaringsprogram for steinkirker fra middelalderen.

Steinkirkene ligger ikke inne i budsjettenigheten nå, men grunnen er en feil i renskrivingen av budsjettpostene ifølge Ropstad. Istedenfor 20 millioner til klimasikring av utsatte og verneverdige kirkebygg, skulle det vært ti millioner til klimasikring og ti millioner til bevaring av steinkirker.

Viktig arv

– Jeg må ta dette formelt med de andre partiene, men er 95 prosent sikker på at det ordner seg, sier Ropstad.

Vårt Land har tidligere skrevet en rekke artikler om hvordan steinkirkene i Norge forvitrer.

– Vi har hatt et langvarig engasjement for dette, og har fremmet forslag i stortinget for å ta vare på steinkirkene. Det er en viktig del av vår kulturarv og at det er viktig å legge inn midler for å komme i gang med bevaringen av disse kirkene nå, sier Ropstad.

Les også: Frps stortingsgruppe er rasende etter at KrF sikret flertall i stortingssalen for å fjerne Frps tidligere taxfreeseier samtidig som partiene forhandlet om statsbudsjettet

Forventer mer

Riksantikvaren har anslått at det vil koste tett opp under 3 milliarder kroner å istandsette alle kirkebygg som er bygd før 1650. For å komme i mål bør staten bidra med 100 millioner kroner i året fram til 2030, har Riksantikvaren foreslått.

– Vår målsetting er at dette følges opp og utvides i lovproposisjonen og stortingsmeldingen om tros- og livssynspolitikk som behandles til våren, sier Ropstad.

– Skal dette inn i regjeringsplattformen?

– Hele tematikken kommer til å være viktig framover. Det er noe vi kommer til å diskutere de neste ukene, sier Ropstad.

Administrasjonsdirektør i Kirkerådet, Jan Rune Fagermoen, forteller at riksantikvaren har hatt et vellykket prosjekt med bevaring av stavkirkene.

– Stavkirkeprogrammet er modell for midlene til steinkirkene, sier han.

Han forteller at et slikt program vil inngå i stortingsmelding om tros- og livssynspolitikk som kulturminister Trine Skei Grande skal legge fram til våren.

– Men for å komme i gang med dette programmet har både vi og KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter presset på for å få noen midler for å komme i gang med arbeidet. De ti millionene til steinkirkene vil gå til tilskudd som går ut direkte til vedlikeholdsutfordringene, sier Fagermoen.

Les også: KrF-jubel over historisk barneløft – budsjettraseri i Frp

Generell økning

KrFs livssynspolitiske talsperson Geir Jørgen Bekkevold forteller at han nettopp har gått seg en tur for å riste av seg den generelle skuffelsen fra budsjettforliket mellom Frp, Høyre, Venstre og KrF. Han tilhører fløyen som ville gå til venstresiden i partiets retningsvalg. Men han er positivt overrasket over budsjettresultatet for kirken.

– Det viktigste er at vi har fått rettet opp kuttet på 56 millioner. I tillegg er det for første gang på lenge at vi har klart å styrke kirkebudsjettet med 14 friske millioner, sier han.

Dette betyr at kirken ikke trenger å kutte i prestestillinger, poengterer han.

Diakoni

Bekkevold vil at de friske midlene skal brukes til styrking av kirkens diakonale arbeid, kirkens omsorgstjeneste.

Leder i Kirkerådet Kristin Gunleiksrud Raaum vil komme Bekkelunds ønske i møte. Kirken ba om ekstra midler til menighetsdiakoni og vedlikehold av kirkebygg, forteller Raaum, og det er det midlene vil gå til.

– Vi ønsker å satse mer offensivt på menighetsdiakoni, og vil etablere nye stillinger og dra i gang andre diakonale prosjekter, sier Raaum.