Sundag 24. januar blei Ann-Helen Fjeldstad Jusnes vigsla til biskop i Sør-Hålogaland bispedømme. Totalt kom vigslingshelga på 543.400 kroner. No ber bispedømmerådet Kulturdepartementet plukke opp rekninga.