Til nå i år har livssynssamfunnet Humanistforbundet holdt 160 vigsler. Nylig lanserte de nettsiden folkevigsel.no og har lyst ut sju stillinger som folkevigslere over hele landet.