– Trump sin agenda er å bruke disse politikerne for å splitte Det demokratiske partiet.