Dermed kan det gå mot at britene slutter seg til USA, Frankrike og Australia sine flyangrep mot den såkalte islamske staten (IS) i Syria.