Onsdag legger Solberg-regjeringen fram statsbudsjettet for 2016, og som vanlig holder statsrådene enkeltbudsjettene tett inntil brystet.