Ønsket om å ramme Israel følger flere spor. Internasjonalt fronter BDS-kampanjen – boikott, deinvesteringer og sanksjoner – en global boikott av staten Israel.