STAVANGER: På kirkerådets møte i Stavanger 7-9 desember ble Ivar Braut tilsatt som ny biskop i Stavanger bispedømme. Han overtar etter Erling J. Pettersen som har vært biskop siden 2009 i Stavanger.