Med valgmotto America First var det ingen overraskelse at Trump ville bruke de første 100 dagene til å fremme dette patriotiske mottoet. På flere områder har det imidlertid vært mest symbolpolitikk fra den politisk svært uerfarne forretningsmannen som ble USAs 45. president: