Arbeiderpartiet vant makten Oslo og Bergen i høstens kommunevalg. Nå viser partiet fram konsekvensene av at Høyres byrådsledere blir byttet ut med to som har en rød rose på jakkeslaget.