I 2039 vil Dnk ha 3,2 millioner medlemmer, ifølge framskrivingen som er gjort av tidligere SSB-forsker Helge Brunborg på vegner av Kirkerådet.