I løpet av fem dager hvert år, samles to millioner kvinner og menn fra hele verden i Mekka. Når de gjennomfører pilegrimsferden, kalt hajj, oppfyller de sin plikt som muslim. Og samtig tjener også Saudi Arabia store penger.