«Ja dette er i hvertfall bønnesvar ifra Jesus og hans engler som passet på Joshua i alle de år. Vi var jo mange som ba for dette resultatet. Halleluja pris Gud vår Far og Helligånden», skriver Margareta Veastad på Facebook-siden «Joshua french support/støttegruppe» etter at Joshua French kom til Norge 17. mai.