– Jeg synes mange flere av dagens politikere burde arbeide mot mobbing. Det er for lite politisk fokus på anti-mobbing. Det er også ekstra uheldig når politikere selv driver med mobbing.