– Jeg vet hvor vanskelig det kan være å søke hjelp når alt er mørkt. Men jeg vet også at det hjelper. Jeg vil gjerne slutte meg til Maud Angelicas budskap om å søke hjelp, sier Kjell Magne Bondevik.