En tredel av pengene som finansierer Den norske kirke, kommer fra staten og følger fordelingsmodellen Kirkemøtet vedtok. Resten er avhengig av hva kommunene vil bevilge. Da kan det ha noe å si hva kirkene prioriterer av oppgaver.