Forbud mot såkalt konversjonsterapi har blitt sterkt debattert de siste par ukene, og både MDG og Ap har stilt forslag om dette (se faktaboks). Det var høring om blant annet disse forslagene i tirsdag.