Nyheter

Hun reagerer kraftig på debatten «Innvandrerkvinner: Kan ikke, vil ikke, får ikke jobbe», som Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) arrangerer i samarbeid med Kompetanse Norge under Arendalsuka. I panelet som består av totalt fem kvinner og én mann, er det kun én som representerer minoritetskvinner. Dette har svakt reaksjoner på Facebook.

– Vi er mange som reagerer. Dette er svært uheldig. Både IMDi og Kompetanse Norge bør gå i seg selv. Her har de falt for de samme negative strukturene som de forsøker å belyse. Det skjer ofte at man foretrekker å prate på vegne av noen. Dette er ikke første gang vi ser et panel hvor den aktuelle gruppen som debatten skal dreie seg om slipper lite til, sier den prisbelønte spaltisten, samfunnsdebattanten og norsksomalieren, Sumaya Jirde Ali.

Hun får støtte fra Arbeiderpartiets Espen Barth Eide, som selv er kritisk til å delta i debatter som har en skjev representasjon.

– Det er et sterkt signal om hvem som er relevant i samfunnsdebatten. Spesielt når temaet handler om mangfold. Det ville jo vært pussig om man for eksempel skulle hatt en homodebatt med bare heterofile i panelet. Det er noe med «walk the talk», konstaterer Barth Eide, som mener det er både arrangørenes og deltakernes ansvar å si ifra om en skjev representasjon.