Onsdag diskuterer Stortinget eit forslag om at reklame med retusjerte bilete skal merkast, slik at det går tydeleg fram kva som er ekte og falskt i reklame.