Nyheter

Onsdag diskuterer Stortinget eit forslag om at reklame med retusjerte bilete skal merkast, slik at det går tydeleg fram kva som er ekte og falskt i reklame.

Det er SV som har stilt forslaget, og dei får med seg alle opposisjonspartia til å danne fleirtal for lovendringa.

Bombardert

– Ungdom blir bombardert med reklame overalt, og reklame viser ofte fram dårlege og uoppnåelege kroppsideal. Dette er eit oppgjer mot reklamebransjen og ein skjønnheitsindustri som tener masse pengar på ungdom sin usikkerheit, seier stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård (SV).