– Nå går det i helt feil retning, kommenterer Mina Gerhardsen, generalsekretær i paraplyorganisasjonen på rusfeltet, Actis.