Rapportens medforfatter, Jan-Paul Brekke, peker blant annet på nettstedet riksavisen.no. Da Vårt Land klikket seg inn på nettstedet onsdag fantes blant annet overskrifter som «Jews-Jesus 0-1», «Kristne og muslimer – foren eder!», og «Jødenes nye verdensorden – Anti Krists (sic) rike» på forsiden.